REGULAMIN - TFAŻ

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN

 
 

XI Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska 2017


REGULAMIN


ORGANIZATOR
XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej
Ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa
tfaz.official@gmail.com
www.tfaz.pl
www.zmichowska.pl

TERMIN FESTIWALU

30 marca - 1 kwietnia 2017 r.

PRZEBIEG FESTIWALU
TFAŻ jest międzyszkolnym festiwalem przeznaczonym dla uczniów liceum. Przewidujemy
dwa dni Festiwalu, podczas których wystawiane będą sztuki konkursowe. Uwieńczeniem Festiwalu będzie gala finałowa „poTFAŻ”.


I. WARUNKI UCZESTNICTWA.

Aby sztuka mogła zostać zakwalifikowana do konkursu, reżyser musi dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie formularzu dostępnego na stornie internetowej www.tfaz.
pl do dnia 15 marca 2017 roku.
Sztuki prezentowane podczas trwania Festiwalu muszą przestrzegać norm moralnych i etycznych.
Organizatorzy mogą nie zatwierdzić spektaklu lub nakazać zmiany w scenariuszu lub grze aktorskiej jeżeli uznają, że nie są przestrzegane uniwersalne normy moralne lub obyczajowe. Użycie ognia, dymu lub innych efektów specjalnych musi być wcześniej zgłoszone i zatwierdzone przez organizatorów Festiwalu.
Sztuka konkursowa nie powinna trwać dłużej niż 40 min. Ewentualne jej przedłużenie (bez wycofywania z konkursu) musi być uzgodnione z organizatorami Festiwalu.
Podczas Festiwalu mogą prezentować się sztuki obcojęzyczne:
Grupy artystyczne wystawiające sztuki obcojęzyczne uczestniczą w Festiwalu rywalizując o osobną nagrodę za Najlepszy Spektakl Obcojęzyczny.
Jury oceniające spektakle obcojęzyczne zostaje powołane przez organizatorów Festiwalu
W sztukach konkursowych nie mogą brać udziału jurorzy. Członkowie sekcji i ich szefowie mogą się ubiegać o wszystkie nagrody.
Kolejność sztuk wystawianych na Festiwalu oraz ich dobór należy do organizatorów Festiwalu.
Organizatorzy Festiwalu są zobowiązani do powiadamiania uczestników konkursu o terminie spektaklu i wszystkich istotnych informacjach dotyczących Festiwalu.
W przypadku kwestii nie omówionych w regulaminie, ostateczny głos należy do organizatorów Festiwalu.


II. JURY I NAGRODY.

  • Organizacja jury.


W jury zasiada od 5 do 7 jurorów:
Do 2 miejsc zajmują uczniowie ZS nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej,
Do 2 miejsc zajmują nauczyciele ZS nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej,
pozostałe miejsca zajmują goście specjalni.
Uczestników jury wybierają organizatorzy Festiwalu. Skład jury musi być oficjalnie ustalony przed rozpoczęciem Festiwalu. Juror nie może być członkiem żadnej sekcji, ani brać udziału w którymkolwiek przedstawieniu. Pracą jury kieruje przewodniczący jury. Prowadzącego jury wybierają jurorzy przed rozpoczęciem Festiwalu. Każdy członek jury musi potwierdzić swoją obecność na wszystkich sztukach konkursowych.

  • Zasady przyznawania nagród za spektakle.


Juror po obejrzeniu wszystkich spektakli konkursowych jest zobowiązany do oddania wypełnionego, podpisanego przez siebie formularza przewodniczącemu jury.
Juror przyznaje po jednym, dwóch i trzech punktach trzem najlepszym spektaklom.
Punkty zliczane są niezależnie przez dwóch członków jury.wysuwa trzy nominacje do głównej nagrody. Jury nie może przyznawać nagród ex aequo.

  • Zasady przyznawania nagród za role.


Juror typuje po jednym kandydacie do nagrody za rolę męską pierwszoplanową, męską drugoplanową, żeńską pierwszoplanową i
żeńską drugoplanową, wysuwa trzy nominacje do każdej nagrody.
Punkty zliczane są niezależnie przez dwóch członków jury. Mężczyznom przyznawane są nagrody w kategoriach ról męskich. Kobietom przyznawane są nagrody w kategoriach ról żeńskich.

  • Wyróżnienia i inne nagrody dodatkowe.


Jury może dodatkowo przyznać nagrody w kategorii:
scenariusz autorski
muzyka
choreografia
kostiumy i/lub charakteryzacja
efekty specjalne
scenografia

Jury ma prawo do ustanawiania nowych kategorii.

Nagroda Publiczności:
Swoją, niezależną od werdyktu jury nagrodę dla najlepszego spektaklu Festiwalu przyznaje publiczność. Nagroda ta może zostać przyznana ex aequo w przypadku równej liczby głosów.

  • Spis wszystkich nagród i wyróżnień.


Za spektakl:

nagroda za pierwsze miejsce w konkursie na przedstawienie.
za drugie miejsce w konkursie na przedstawienie.
Nagroda Publiczności – najlepsza sztuka Festiwalu wybierana przez widzów, także pozakonkursowa.

Za role:

Najlepsza Rola Pierwszoplanowa (kategoria żeńska i męska).
Rola Drugoplanowa (kategoria żeńska i męska).

Dodatkowe wyróżnienia:

scenariusz autorski
muzyka
choreografia
kostiumy i/lub charakteryzacja
efekty specjalne
scenografia
dodatkowe wyróżnienia jury


III. WSTĘP NA FESTIWAL.

Wstęp na Festiwal jest nieodpłatny
Na Festiwal zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wszelkie modyfikacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego